szkolenia kelnerskie

zamówienie

Firma Winne Pola poprzez kompleksowy cykl szkoleń profesjonalnie przygotowuje kadrę kelnerską restauracji zarówno pod kątem merytorycznym jak i przede wszystkim pod kątem sprzedażowym. Podczas szkoleń nasi trenerzy szczególny nacisk kładą na czynniki związane z ekonomiką funkcjonowania restauracji, a w szczególności na procesy bezpośrednio kształtujące efektywność jej pracy. Podczas prowadzonych szkoleń nie zawężamy się jedynie do kwestii win, ale szeroko poruszamy wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem „baru w restauracji”.

Kolejny blok tematyczny prowadzonych przez nasz szkoleń związany jest z profesjonalizacją umiejętności związanych z serwisem wina wśród kadry kelnerskiej. Szkolenia te skupiają się na procesach związanych z prezentacją wina, profesjonalnym jego otwarciem, nalewaniem wina oraz wszystkimi procesami towarzyszącymi związanymi z fachową obsługą gościa restauracyjnego. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że ograniczenia sprzedażowe związane są często z brakiem umiejętności właściwego serwisu wina i są one głównym czynnikiem stopującym sprzedaż wina w restauracji. Kelnerzy, którzy nie posiedli sztuki serwisu wina, w obawie przed kompromitacją, boją się rekomendować wino do posiłku, gdyż nie są w stanie profesjonalnie go podać. Stąd kwestie szkoleń z serwisu wina są podstawą, która przekłada się na sukces w sprzedaży wina jak i na poprawę zadowolenia klienta związanego z pobytem w Państwa restauracji.

Ostatnim etapem szkoleń kadry kelnerskiej jest temat związany z pogłębianiem merytorycznej wiedzy o winie. Informacje, które przekazujemy kelnerom podczas szkoleń w połączeniu z informacjami znajdującymi się w Karcie Win muszą stanowić całość, która będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania gości Państwa restauracji.

Dzięki tak przygotowanym programom szkoleniowym opartym na trzech podstawowych blokach (sprzedażowym, serwisowym oraz merytorycznym) gwarantujemy, że firma Winne Pola jest w stanie wziąć odpowiedzialność za wiedzę i umiejętności kadry kelnerskiej pracującej w Państwa restauracji, które błyskawicznie przełożą się na sukces ekonomiczny i zadowolenie klientów.


 

Budowa karty win

Wsparcie sprzedaży

Nasi dostawcy

Gwarancja jakości

Karta Win przede wszystkim powinna współgrać z menu restauracji, tak by stanowić uzupełnienie potraw uwypuklając wszystkie...

Do najczęściej stosowanych rozwiązań należą degustacje dla gości restauracji, prezentacje multimedialne, spotkania z sommelierami ... Jeśli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących naszych dostawców, oraz win, które oferują prosimy zapoznać się z materiałami... Jesteśmy jedyną firmą na polskim rynku, która kompleksowo rozwiązuje całość tematyki związanej z winem w restauracji i hotelu ...